Διαχείριση κτηρίων

Η ανάθεση της διαχείρισης του κτηρίου σας σε εξωτερικό συνεργάτη, βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία αυτού καθώς και στην ομαλή, χωρίς προστριβές, συμβίωση των κατοίκων.

Διαχείριση πολυκατοικιών και κτηρίων

Αναλαμβάνουμε

 1. Την έκδοση, διανομή και είσπραξη των κοινοχρήστων.
 2. Την πληρωμή των τακτικών και εκτάκτων εξόδων του κτηρίου σας.
 3. Την τακτική παρακολούθηση της ποσότητας του πετρελαίου καθώς και την παραλαβή του.
 4. Την καταμέτρηση των ωρών θέρμανσης για τη χρέωση της θέρμανσης, διατηρώντας και φωτογραφικό αρχείο.
 5. Την καταμέτρηση των υδρομετρητών για την αντίστοιχη χρέωση των εκκενώσεων(εφόσον ζητηθεί).
 6. Τον τακτικό έλεγχο του κτηρίου καθώς και την αποκατάσταση προβλημάτων στους κοινόχρηστους χώρους.
 7. Την τήρηση της κατάστασης του ταμείου ανά πάσα στιγμή.
 8. Τον προγραμματισμό της ετήσιας συνέλευσης, την καταγραφή των πρακτικών και την υλοποίηση των αποφάσεών της, για τη σωστή λειτουργία και την αποκατάσταση των ζημιών στους κοινόχρηστους χώρους.
 9. Τη μέριμνα για την ετήσια συντήρηση του καυστήρα ,των πυροσβεστήρων καθώς και την απολύμανση του κτηρίου.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση εξ αποστάσεως ως εξής:
 1. Αποστολή των εγγράφων(συγκεντρωτικές,ειδοποιητήρια,αντίγραφα εξόδων) μέσω email .
 2. Πληρωμή των συνεργείων εξυπηρέτησης του κτηρίου σας.
 3. Είσπραξη κοινοχρήστων μέσω όλων των τραπεζών.
 4. Δυνατότητα ελέγχου της λογιστικής κατάστασης του κτηρίου του από τον διαχειριστή.