Πυροσβεστήρες

Η Διαχειριστική φροντίζει να εφαρμοστεί ό,τι ορίζει ο νόμος, προσφέροντας ασφάλεια στο κτήριό σας

Πυροσβεστήρες

Τι Προσφέρουμε

Εκ του Νόμου προβλέπεται και επιβάλλεται η ύπαρξη πυροσβεστήρων σε συγκεκριμένους χώρους μιας πολυκατοικίας ή ενός κτηρίου, καθώς και ο τακτικός έλεγχος και συντήρηση τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά αν παραστεί ανάγκη.

Η Διαχειριστική με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών της, φροντίζει να εφαρμοστεί ό,τι ορίζει ο νόμος, προσφέροντας ασφάλεια στο κτήριό σας.