Απολυμάνσεις - Μυοκτονίες

Τα συνεργεία μας πετυχαίνουν την απολύμανση των χώρων, προστατεύοντας την υγεία των ενοίκων

Απολυμάνσεις - Μυοκτονίες

Τι Προσφέρουμε

Στους χώρους όπου κατοικούμε ή εργαζόμαστε υπάρχουν σε άλλοτε άλλο βαθμό διάφοροι οργανισμοί όπως έντομα ή και τρωκτικά, τα οποία αποτελούν φορείς μικροβίων συχνά επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία, που προκαλούν πολλές φορές σοβαρές λοιμώδεις νόσους. Για την αποτελεσματική καταπολέμησή τους πρέπει να διενεργούνται απολυμάνσεις των χώρων, ιδιαίτερα τις περιόδους αναπαραγωγής των αναφερομένων οργανισμών, συνήθως Άνοιξη και Φθινόπωρο.

Έμπειροι και πιστοποιημένοι συνεργάτες διεξάγουν απολύμανση και μυοκτονία σε κοινόχρηστους χώρους εξασφαλίζοντας την ποιότητα της δουλείας τους με πιστοποιητικό των εγκεκριμένων φαρμάκων που χρησιμοποιούν.