ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΟΡΜΑ KOINΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΦΟΡΜΑ KOINΟΧΡΗΣΤΩΝ
Κοινόχρηστα
Μισθός καθαρίστριας
Εισφορές ΙΚΑ
Νερό κοινοχρήστων
Ηλεκτρικό κοινοχρήστων
Είδη καθαρισμού
Λάμπες
Συντήρηση κήπου
Λοιπά έξοδα
Ανελκυστήρας

Ηλεκτρικό Ανελκυστήρα

Συντήρηση Ανελκυστήρα

Ανταλλακτικά - Επισκευή

Θέρμανση
Λίτρο επί ποσό μονάδας
Σύνολο χρέωσης
Λίτρα:


Λίτρα:


Λίτρα:


Λίτρα:


Ειδικές δαπάνες
Είδος
Ποσό
Τρόπος υπολογισμού


Κωδικός πολυκατοικίας:
Διεύθυνση πολυκατοικίας:
Κοινόχρηστα μηνός:
Έξοδα ιδοκτητών
Είδος
Ποσό
Τρόπος υπολογισμού


Αμοιβή έκδοσης λογαριασμού
Γενικό σύνολο εξόδων
Άλλες παρατηρήσεις